The Association of Iranian Contemporary Music Composers (ACIMC) was established 2012 in Paris. ACIMC is the result of long discussions concerning the role of Iranian contemporary music composers and their contributions to today’s music.

In recent years, Iranian composers, living in Iran or abroad, have collectively created an important repertoire of works. Associating these composers and their works will create a reference for future generations. It is our desire that the communication and collaboration between these composers will encourage the contribution and presence of Iranian composers internationally.

The goals of ACIMC
• Introducing Iranian composers internationally
• Communication between different generations of Iranian composers
• Providing sustainable sources for music creation
• Archiving and publishing the works of contemporary Iranian composers
• Providing an environment for discussion and analysis of the works

Founders
Alireza Farhang, Armin Farhang, Leyla Fouladvind, Mehdi Kazerouni, Iradj Sahbai

Board
Arsalan Abedian, Ashkan Behzadi, Alireza Farhang, Ali Gorji, Mehdi Khayami

در حال حاضر، در عرصه موسیقی، روز به روز بر تعداد آهنگسازان و نوازندگان ایرانی که به صورت حرفه ای، در داخل و خارج از کشور فعالیت دارند افزوده میشود. شکل گیری چنین مجموعه ای که در تاریخ معاصر ما بی همتاست، حکایت از فضایی به هم پیوسته و پربار دارد که در کار خلق زبان موسیقایی نوینی در قلمرو فرهنگی ایران امروز است. در این لحظه بیش از هر زمان دیگر حضور نهادها و انجمن های حرفه ای موسیقی که از جمله دستاوردهای تمدن مدرن در زمینه سازمان دهی اجتماعیِ هنرهاست احساس می شود؛ نهادهایی که از طریق حمایت از این موسیقی دانان برای تولید و ارائه آثارشان در عرصه های داخلی و بین الملی، امکان داوری سنجیده، تفکر و مصرف آگاهانه در قلمرو موسیقی را غنا می بخشند و به شکلی فعالانه و مسئولانه در کارنوسازی میراث موسیقایی ما در قلمرو آفرینش های هنری اند. همچنین تاسیس چنین نهادهایی می تواند تاثیری به سزا در ترویج موسیقی در دل فرهنگ عمومی امروز ما داشته باشد. به ویژه، توسعه فرهنگ شنیداری (از آن جهت که تا امروز هرگز مجال تاریخی و اجتماعی آن را نیافته تا هم پای انوع دیگر هنرهای مدرن نظیر شعر و سینما و حتی نظیر حوزه هنرهای تجسمی و بصری در دل فرهنگ عمومی ایران معاصر رخنه کند) نیازمند تلاشی مضاعف در گونه ای سامان دهی اجتماعی-نهادی است که عرصه موسیقی را به عرصه ای فعال، اثرگذار، خلاق و زنده در میان انواع دیگر هنرها تبدیل کند و به تدریج به سمت تغییر ترکیب و جایگاه مخاطبان حرکت کند.

اسیمس در سال ۲۰۱۲، با تلاش مجموعه ای از آهنگسازان معاصر ایرانی در کشور فرانسه تاسیس شده است. از اهداف اصلی این انجمن فراهم آوردن محفلى مناسب برای تولید، اجرا، انتشار، نقد و تفکر در حوزه موسیقی معاصر است. اسیمس از یک سو می کوشد تا با انتخاب و معرفی آثار آهنگسازان معاصر ایرانی به عرصه های بین الملی، باعث ایجاد گفتگویی خلاقانه و انتقادی میان بستر موسیقی معاصر ایران و دیگر حوزه های غنی و متکثر موسیقایی در بیرون از مرزهای ایران شود. برای تسهیل چنین ارتباطات فرامرزی ای، اسیمس می کوشد تا امکان همکاری با حامیان مالی بین المللی را توسعه دهد. از سوی دیگر، این انجمن می کوشد تا با ایجاد فضایی مناسب برای بایگانی و انتشار آثار آهنگسازان معاصر، به حفظ دستاوردهای موسیقایی در حوزه فرهنگی ایران معاصر همت گمارد. هدف موسسین این انجمن، پیش از هر چیز در احساس نیاز به ساختن نهادی فرهنگی خلاصه می شود به گونه ای که بتواند امکان فعالیتِ انتقادی و پویایی را میان آهنگسازان، منتقدین و مخاطبین سخت گیرِ موسیقی معاصر برای باز اندیشی در حوزه زبان و ساختار زیبایی شناسی هنر موسیقی در محدوده زبان فارسی ایجاد کند. از این رو، اسیمس از خلال فعالیت هایش می کوشد تا به گونه ای مثبت و در جریان یک مجموعه فعالیت مستمر و پایدار باعث تغییر و ارتقا فرهنگ شنیداری در محدوده جغرافیایی- فرهنگی ایران شود.

هیئت مؤسسان: ایرج صهبایی، آرمین فرهنگ، علیرضا فرهنگ، لیلا فولادوند، مهدی کازرونی

هیئت مدیره: اشکان بهزادی، مهدی خیامی، علیرضا فرهنگ، علی گرجی، ارسلان عابدیان